Om fonden

Golfen ocsyfteth Göteborgs Golf Klubb var viktiga delar i Jonathans liv och det gav honom mycket, och han gav också tillbaka till andra.

Vi i familjen, och många med oss, är övertygade om att Jonathans önskan är att samma upplevelser och positiva relationer skall komma andra till del som Jonathan upplevde. Därför har vi startat Jonathan Lavins minnesfond vars syfte är att stödja junior- och elitutvecklingen inom Göteborgs Golf Klubb och Golfsverige.

Vår förhoppning är att Jonathans anda genom denna fond skall bidraga till att stödja utvecklingen för junior och elitgolfen.

Vårt bankgiro är: 327 – 0246 / SEB
Vårt organisationsnummer: 802426-0245