Ge ditt stöd till fonden

Hur ge stöd till minnesfonden LavinLogo

Vi riktar ett stort, varmt och innerligt tack till er för generösa stöd till Jonathan Lavins Minnesfond.

Ert bidrag möjliggör ökade satsningar på elit- och juniorspelare och ledare inom Golfsverige och Göteborgs Golf Klubb.

Se detta som ett tack från morgondagens golfelit.

Vänligen sätt in ert bidrag på fondens bankgiro: 327-0246

Ni kan även kontakta oss på 0733-65 60 08 för ytterligare information.