Skandia Kids

Skärmavbild 2015-02-23 kl. 11.03.40

Torsdagen den 12 mars kl 18.00 på World of Golf!

Skandia Kids – ett rekryteringsprojekt för att stimulera ungdomar mellan 9-12 år till att välja golfen som sin hobby.

Golfsverige behöver fler juniorer till sina klubbar!
Att ha en stor grupp juniorer som tränar, tävlar och umgås i en klubb är som att så i sin åker för bonden.
De är dessa juniorer som sedan kommer att bli den stora medlemsbasen i framtiden och föra traditioner vidare i klubben. Utan tillskott av dessa kommer klubben långsamt att dö.
Projektet Skandia Kids genomfördes 2014 som test i Ale GK, Lerjedalens GK och Sisjö GK med ett mycket positivt resultat.
108 ungdomar genomförde kursen och av dessa blev hela 93% medlemmar i sin klubb. 100 nya juniormedlemmar till dessa klubbar.

Erfarenheterna från dessa tester stärker oss i uppfattningen att konceptet fungerar.

Skandia Kids kan genomföras innan eller tillsammans med klubbens övriga träningar.

Välkommen till informationsmöte på World of Golf

Torsdagen den 12 mars kl 18.00!

Kort information om Skandia Kids:

Klubben får:

        Utbildningsmaterial till ledare

         Affischer och instruktioner

Handledning

Ekonomiskt stöd – Skandia Kidsbidrag och Lokala stöd

Deltagande juniorer får:

         Träningstillfällen

         Litteratur – Mitt golfäventyr

         Fria rangebollar (ska ingå i enl. konceptet)

         En ny golfbag inkl. klubbor!

En klubb bör kunna genomföra en Skandia Kids utbildning utan kostnader genom att egen personal och äldre juniorer genomför utbildningen.

För att genomföra Skandia Kids får man söka Skandia Kids bidrag på 7500:- genom SGF, detta bidrag skall gå till juniorverksamhetens och Skandia Kids genomförandet. T ex genom att subventionera golfbagarna, ge fria rangebollar till Skandia Kids deltagarna, till PRO-tid/ledartid samt till lite priser som man kan ha genom att arrangera små tävlingar under träningstillfällena.

Skandia Kids har tagits fram av Jonathan Lavins Minnesfond och är ett samarbete mellan Skandia, Svenska Golf Förbundet, GolfStore och Jonathan Lavins Minnesfond.