2009

Stipendieutdelningar 2009

Jonathan Lavins Minnesfonds första stipendium tilldelas ledare med stort hjärta för unga golfare.

Styrelsen för Jonathan Lavins Minnesfond har beslutat att tilldela:
Ola Lindgren 2009 års stipendium på 18 000 kr.

87ce73cfbcfccb85085aa30801cdbfa8Skälet till styrelsens val är Olas oerhört stora engagemang och förmåga att med spelaren i centrum skapa ett framgångsrikt och väl sammanhållet och satsande golfteam. Göteborgs Golfklubb har aldrig tidigare haft samma breda utveckling som nu och GGK blev den golfklubb i Sverige med flest vinster på Skandia Tour och JMI under 2009. GGK hade samtidigt 4 olika spelare som representerade Sverige i landslagsuppdrag 2009. Slutligen tog de brons i junior lag SM nu i oktober.
Stipendiet är tänkt att stimulera till fortsatt samma positiva trend och vi ser med spänning fram emot den utveckling som ligger framför oss.


Styrelsen har också beslutat att tilldela Göteborgs Golf Klubbs juniorelitlag ett stipendium på 7 000 kr som en stimulans till lagets framgångar på och utanför golfbanan.

Styrelsen för Jonathan Lavins Minnesfond den 26 november 2009.